MALE INTERVENCIJE

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA BR. EN.2.1.16. FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE/ODVODNJE

Vrsta natječaja
EU natječaj
Natječaj/Poziv na dostavu
Poziv na dostavu
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Operativni program
OP Zaštita okoliša
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak poziva za doprinos
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. (Prilog 4: POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA).
Dokumenti
Upute za prijavitelje
Prilog 1 KRITERIJI ADMINISTRATIVNE PROVJERE
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA - ODVODNJA I VODOOPSKRBA
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA - VODOOPSKRBA
Prilog 3 KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
Prilog 4 POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA
Prilog A - Prijavni obrazac B
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog D - Opći uvjeti
Prilog D - Posebni uvjeti
Prilog D - Ugovor o sufinanciranju
Prilog E - Izjava prijavitelja
Prilog E - Izjava partnera
Prilog F - Financijski model proračuna doprinosa bespovratnih EU sredstava
Prezentacija - Savjetovanje/informativna radionica
ppt_retro.pptx (310.64 KB)
Prezentacija CBA - Savjetovanje/informativna radionica
Pitanja i odgovori
Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom
Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe
Operativni program "Zaštita okoliša" 2007. - 2013.
Corrigendum broj 1
Odobrenje