Pipeline 2

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Vrsta natječaja
EU natječaj
Natječaj/Poziv na dostavu
Poziv na dostavu
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Projekt
Operativni program
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak poziva za doprinos
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba OPZO-a i pomaže pripremi za korištenje sredstava iz financijske perspektive EU 2014 – 2020. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definirane u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva (prema popisu aglomeracija u prilogu 1 ovih Uputa) obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.
Dokumenti
Kratki sažetak Poziva na dostavu prijedloga
Upute za prijavitelje
Prilog 1 - Popis aglomeracija većih od 2.000 ES
Prilog 2 - Kriteriji administrativne provjere
Prilog 3 - Metodologija za odabir projekata
Prilog 4 - Kriteriji prihvatljivosti
Prilog A - Prijavni obrazac B (Identifikacijska kartica projekta)
Prilog A - Tablica projektne gotovosti
Prilog A - Tablica statusa studijsko-projektne dokumentacije
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog D - Opći uvjeti
Prilog D - Posebni uvjeti
Prilog E - Izjava partnera
Prilog E - Izjava prijavitelja
Dodatni materijali - EN.2.1.11 Info radionica
Dodatni materijali - Kreiranje prijavnog obrasca A u MIS sustavu
Dodatni materijali - Pitanja i odgovori