Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA BR. EN.2.1.16. FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE/ODVODNJE

Status: 
Zatvoren
Tip natječaja: 
Usluge
Dokumenti: 
Naslov: 
Kratki sažetak
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Upute za prijavitelje
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog 1 KRITERIJI ADMINISTRATIVNE PROVJERE
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA - ODVODNJA I VODOOPSKRBA
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog 2 METODOLOGIJA ODABIRA - VODOOPSKRBA
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog 3 KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog 4 POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog A - Prijavni obrazac B
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog D - Opći uvjeti
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog D - Posebni uvjeti
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog D - Ugovor o sufinanciranju
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog E - Izjava prijavitelja
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog E - Izjava partnera
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prilog F - Financijski model proračuna doprinosa bespovratnih EU sredstava
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Prezentacija - Savjetovanje/informativna radionica
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Dokument: 
Naslov: 
Prezentacija CBA - Savjetovanje/informativna radionica
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Pitanja i odgovori
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe
Datum: 
Srijeda, Prosinac 16, 2015
Naslov: 
Operativni program "Zaštita okoliša" 2007. - 2013.
Datum: 
Četvrtak, Prosinac 24, 2015
Naslov: 
Corrigendum broj 1
Datum: 
Srijeda, Travanj 27, 2016
Naslov: 
Odobrenje
Datum: 
Srijeda, Travanj 27, 2016
Natječaj/Poziv na dostavu: 
Poziv na dostavu
Nadležna tijela: 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Operativni program: 
OP Zaštita okoliša
Sažetak poziva za doprinos: 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. (Prilog 4: POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA).