Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Status: 
Zatvoren
Tip natječaja: 
Usluge
Projekt: 
Dokumenti: 
Naslov: 
Kratki sažetak Poziva na dostavu prijedloga
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Upute za prijavitelje
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 1 - Popis aglomeracija većih od 2.000 ES
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 2 - Kriteriji administrativne provjere
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 3 - Metodologija za odabir projekata
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog 4 - Kriteriji prihvatljivosti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog A - Prijavni obrazac B (Identifikacijska kartica projekta)
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog A - Tablica projektne gotovosti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog A - Tablica statusa studijsko-projektne dokumentacije
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog D - Opći uvjeti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog D - Posebni uvjeti
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog E - Izjava partnera
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Prilog E - Izjava prijavitelja
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Dodatni materijali - EN.2.1.11 Info radionica
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Dodatni materijali - Kreiranje prijavnog obrasca A u MIS sustavu
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Naslov: 
Dodatni materijali - Pitanja i odgovori
Datum: 
Srijeda, Studeni 25, 2015
Natječaj/Poziv na dostavu: 
Poziv na dostavu
Nadležna tijela: 
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Operativni program: 
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Sažetak poziva za doprinos: 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba OPZO-a i pomaže pripremi za korištenje sredstava iz financijske perspektive EU 2014 – 2020. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definirane u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva (prema popisu aglomeracija u prilogu 1 ovih Uputa) obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.