Hrvatske vode
 
Rok za dostavu tekst: 
1. krug 1.4.2022. do 11 sati, 2. krug 12.9.2022. do 11 sati
Vrijeme otvaranja ponuda tekst: 
1. krug 5.4.2022. u 12 sati, 2. krug 14.9.2022. u 12 sati