Javni natječaj za zakup JVD-a za 2022. godinu na području VGO-a Osijek