Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu na području VGO-a Varaždin.