Međunarodni projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Mađarsko-hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure na dionici od zajedničkog interesa. Osnovni cilj projekta je dobivanje aktualnih topografskih i hidrografskih podataka o rijeci Muri, a u svrhu zajedničkog i održivog upravljanja rijekom i područjem uz nju

20.11.2014.

Cilj međunarodnog G2G projekta ‘Razvoj kapaciteta za hidromorfološki monitoring i mjere u Hrvatskoj’ (MEANDER) bio je razviti postupke i kapacitete za hidromorfološki monitoring na nacionalnoj razini

20.11.2014.