Hrvatske vode
 

Nabava radova održavanja BP 21 - Međimurska županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Međimurske županije, branjeno područje br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave.

Nabava radova održavanja BP 20 - Varaždinska županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Varaždinske županije, branjeno područje br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave.

Nabava radova održavanja BP 16 - Osječko-baranjska županija

Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 16: područje malog sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava.

Nabava radova održavanja BP 14 - županija Grad Zagreb

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Zagreb i općinu Stupnik.

Nabava radova održavanja BP 14 - Zagrebačka županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Samobor i Svetu Nedelju.

Nabava radova održavanja BP 13 - Zagrebačka županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko.

Nabava radova održavanja BP 11 - Karlovačka županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Karlovačke županije, branjeno područje br. 11: područje maloga sliva Kupa.

Nabava radova održavanja i osposobljavanja BP 7 - Zagrebačka županija

Radovi održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-Glogovnica.

Nabava radova održavanja BP 6 - Požeško-slavonska županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 6: područje maloga sliva Ilova-Pakra.

Nabava radova održavanja BP 14 - Zagrebačka županija

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Samobor i Svetu Nedelju.

Stranice