Hrvatske vode
 

Nabava radova održavanja BP 13

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko

Nabava radova održavanja BP 13

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko

Nabava radova održavanja BP 14

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te općinu Stupnik

Nabava radova održavanja BP 14

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te općinu Stupnik

Nabava radova održavanja BP 20

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Varaždinske županije, branjeno područje br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave

Nabava radova održavanja BP 21

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Međimurske županije, branjeno područje br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave

Nabava radova održavanja BP 22

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Istarske županije, branjeno područje br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica

Nabava radova održavanja BP 23

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Primorsko-goranske županije, branjeno područje br. 23: područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci

Nabava radova održavanja BP 27

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Šibensko-kninske županije, branjeno područje br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje

Nabava radova održavanja BP 28

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 28: područje maloga sliva Cetina

Stranice