Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Rečica i k.o. Karlovac i za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – mjera 5

Svjetski dan voda 2019. - prigodni broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

Uoči Svjetskog dana voda 2019. izašao je novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda, koji donosi intervju ministra zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislava Ćorića, te zanimljive članke iz područja vodnoga gospodarstva i okoliša, s naglaskom na slogan međunarodnog dana voda „Nikoga ne smijemo ostaviti po strani - Voda za sve!“. Prelistajte časopis i saznajte više o ovim zanimljivim temama, pregledom časopisa na web stranicama Hrvatskih voda, učinivši ga tako dostupnim većem broju čitatelja.

Oglas

Hrvatske vode pristupaju „Građenju građevine za infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – regulacija vodotoka i zaštita od velikih voda 2. Skupine"

Premijer otvorio radove na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi

U Ninu je svečano obilježen početak radova na izgradnji sustava vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi koje je obišao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Otvorenju radova, uz predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, prisustvovali su i gradonačelnik grada Nina Emil Ćurko te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Izgradnja vodoopskrbnih objekata podvelebitskog pravca

U Karlobagu su potpisani ugovori kojima će se omogućiti projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbnog sustava u vrijednosti od 23,15 milijuna kuna. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije te Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda d.o.o. Zadar Tomislav Matek.

Oglas

Hrvatske vode, Zagreb pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Predsjednica otvorila radove uređenja desne obale rijeke Drave u Osijeku

U Osijeku je svečano obilježeno otvaranje radova na najzahtjevnijoj dionici uređenja desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka (poddionica Stara luka Tranzit), čija je vrijednost 55,7 milijuna kuna.

Međunarodni projekt AMIIGA - Hrvatske vode kao pridruženi strateški partner

AMIIGA je europski projekt sufinanciran od strane Europske unije u okviru financijskog instrumenta iz programa INTERREG - Central Europe  2014-2020  kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike.

Započeo novi ciklus edukacija najmlađih u 2019. godini

Prvim posjetama učenika OŠ Alojzija Stepinca i OŠ braće Radić Botinec u Zagrebu započeo je novi ciklus ovogodišnjih edukativnih prezentacija slikovnica Hrvatskih voda za škole i vrtiće. Mališani diljem Hrvatske uživaju u druženju s maskotom Hrvatskih voda – kornjačom Hrvojem (riječna kornjača iz Neretve), koji kroz svoje avanture u četiri edukativne slikovnice na zabavan način prezentira teme zaštite, korištenja i očuvanja voda. Kroz priče iz slikovnica i igru s lutkicom Hrvoja  djeca mogu saznati: što su poplave, čemu služe nasipi, što su zečji nasipi, što radi vodočuvar, zašto i kada zovemo broj 112, što su podviri, što su poplavna područja, tko onečišćuje vode, što je otpadna voda i kako se pročišćava, što su kisele kiše, kako možemo vodu štedjeti i smanjiti njeno onečišćenje, zašto voda treba čovjeku i zašto ju moramo čuvati, od kuda dolazi pitka voda, što je kanalizacija a što uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U izradi slikovnica sudjelovale su stručne radne skupine djelatnika Hrvatskih voda, tekstove u rimi napisala je Marija Vizner, a šarene i vizualno poučne crteže ilustrirali su Martina Zelenika Moon i Marko Pinjuh. Svaka slikovnica opremljena je dodatnim zadatcima, naljepnicama i posterima, dok četvrta slikovnica sadrži društvenu igricu „Zaplivaj s nama“ koju su osmislili učenici četvrtog razreda OŠ Rugvica.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Mala Švarča za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja logorište, Mala Švarča i Turanj, 2. Skupine – mjera 2.

Stranice