29.11.2023
109 milijuna eura za unaprjeđenje vodnog gospodarstva

U Opatiji su svečano dodijeljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

Uručeno je 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 109 milijuna EUR s PDV-om, od čega bespovratna EU sredstva iznose 73 milijuna EUR.

Zajedno s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava uručeni su i Ugovori o sufinanciranju projekata kojima se uređuje udjel sufinanciranja nacionalne komponente projekata između Hrvatskih voda te javnog isporučitelja vodnih usluga koji je ujedno i prijavitelj, odnosno Korisnik projekta te partnera u sufinanciranju projekata.

Svečanom dodjeljivanju ugovora prisustvovali su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa zamjenicima Davorom Vukmirićem i Valentinom Dujmovićem te predstavnici jedinica lokalne samouprave i javnih vodnih isporučitelja na čije područje se ugovori odnose.

Za provedbu Programa vodnoga gospodarstva u okviru Nacionalnog Plana oporavka i otpornosti (NPOO) inicijalno je bilo dostupno 696.810.246 EUR bespovratnih sredstava od čega je 539.099.440 EUR namijenjeno za ulaganja u vodnokomunalni sektor te 157.710.806 EUR za ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Vlada Republike Hrvatske u lipnju ove godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za daljnju dodjelu sredstava preko raspoložive alokacije za financiranje provedbe investicijskih projekta koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i  javne odvodnje otpadnih voda u okviru NPOO-a.

Europska Komisija potvrdila je izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost u vrijednosti od 10 milijardi eura, uključujući poglavlje o planu REPowerEU, a kojim se osiguravaju dodatnih 305.000.000,00 EUR za ulaganja u vodno-komunalni sektor. Time se bespovratna sredstva namijenjena za ulaganje u vodno-komunalni sektor povećavaju na 844 mil EUR, odnosno cijela alokacija u području vodnog gospodarstva narasla je na 1,001 mlrd EUR.

Unaprjeđenje vodnog gospodarstva ostvarit će se kroz provedbu tri ključna ulaganja u vodno gospodarstvo:

  1. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda.
  2. Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi .
  3. Program smanjivanja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

Ulaganja koja su predviđena kroz ova tri programa doprinijet će očuvanju vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima čime će se smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao i smanjenju rizika od poplava odnosno pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda (okolišni ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.