27.04.2022
Dovršeni radovi na nasipima uz Koranu i Mrežnicu na lokaciji Logorište-Mala Švarča-Turanjski Poloj

U Karlovcu je svečano obilježen dovršetak radova na nasipima uz Koranu i Mrežnicu na lokaciji Logorište-Mala Švarča-Turanjski Poloj ukupne duljine 5,8 kilometara, koji je realiziran u sklopu EU projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“.

Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima.

Vrijednost radova na dovršenoj investiciji iznosi 49,7 milijuna kuna, a izvodila ih je zajednica izvođača koju su činile AQUATERM d.o.o. Karlovac, VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d., SOKOL d.o.o. Vinkovci i LAPOR d.o.o. Velika Gorica. Gradnjom 5,8 kilometara nasipa uz Koranu i Mrežnicu uzvodno od ušća za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanjski Poloj obuhvaćeni su desnoobalni nasip uz Koranu u dužini 935,10 m, desnoobalni nasip uz Koranu u dužini od 2319,53 m, desnoobalni nasip uz Mrežnicu u dužini 2085,36 m i nasip uz državnu cestu D1 u dužini od 395,94 m. Radovi su započeli u listopadu 2019. godine i završili su dvije godine kasnije.

Cjelokupni Projekt „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“ vrijedan je 1.683.372.750,00 kuna s PDV-om, a provodi se u dvije faze. „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza – karlovačko područje“ ukupne je vrijednosti 539.722.652,07 kuna i sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Druga provedbena faza „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 2. faza“ ukupne je vrijednosti 1.133.103.152,13 kuna i planirana je za financiranje kroz narednu financijsku perspektivu EU, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Predmetni projekt proglašen je strateškim investicijskim projektom temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, što ga svrstava u projekte od iznimne važnosti. Od ukupno 12.734 parcela na području cjelokupnog projekta dosad je riješeno 62%, odnosno 7.954 parcele. Na karlovačkom dijelu Projekta je od ukupno 10.229 parcela riješeno 73%, odnosno 7.456 parcela. Za 4989 parcela je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo rješenje o pripadnosti vodnom dobru zemljišnih čestica u neuređenom inundacijskom području retencije Kupčina, a 2.467 parcela riješeno je otkupom/izvlaštenjem.

Na području grada Karlovca trenutno su aktivna još dva gradilišta na kojima je u tijeku izgradnja zaštitnih vodnih građevina (nasipa i zidova), koja su uz radove čiji je završetak danas svečano obilježen vrijedna ukupno 227 milijuna kuna. Riječ je o radovima na izgradnji nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulaciju potoka Sajevac vezanima uz izgradnju državne ceste D1 – „Splitski pravac-brza cesta kroz Karlovac“ te o radovima na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice. 

Projektom „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“ predviđena je zaštita od štetnog djelovanja voda u slivu rijeke Kupe na prostoru Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. S ciljem smanjenja rizika od poplava, zaštite zdravlja i života ljudi izloženih poplavama, sprječavanja pogoršanja, zaštite i očuvanja stanja ekosustava te močvarnih staništa ovisnih o vodenim ekosustavima, cjelokupnim projektom je predviđena gradnja i/ili rekonstrukcija 102,2 km nasipa, rekonstrukcija 41,1 km nasipa i uklanjanje 10 km lijevoobalnog nasipa na kanalu Kupa-Kupa, gradnja 16,2 km AB zaštitnih zidova, gradnja 9,4 km obaloutvrda, gradnja prokopa Korana-Kupa, gradnja pregrade Brodarci i retencije Kupčina.