06.09.2019
Hrvatske vode obilježile 143. godinu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda

Svečanom proslavom Hrvatske vode obilježile su 143. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Tradicijom dugom gotovo stoljeće i pol rijetko koja se institucija u Hrvatskoj može pohvaliti, a vodno gospodarstvo danas ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer voda je neprocjenjiv prirodni resurs.

O tome Hrvatske vode i resorno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i ostale zainteresirane strane zajedno brinu, prije svega kako bi zadovoljili vlastite visoke standarde, a potom i europske direktive koje su dio nacionalnog zakonodavstva.

Na području Republike Hrvatske prvo organizirano upravljanje vodama koje je utemeljeno na uređenom vodnom pravu uspostavlja se na dan 7. rujna 1876. godine u Osijeku osnivanjem Društva za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu, a Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo tadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije 1891. godine donosi prvi Zakon o vodnom pravu koji je cjelovito uredio područje voda i to od pravnog sustava do održavanja vodnog sustava. Ipak, prvi suvremeni Zakon o vodama donesen je 1965. godine, a sve zahvaljujući zalaganju dr.sc. Josipa Zmaića kada su osigurani stalni samostalni izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, a vodoprivreda je prvi puta definirana kao posebna grana gospodarske djelatnosti.

„Veseli me što sam ovdje sa svojim najbližim suradnicima kako bi iskazali poštovanje i zahvalnost generacijama djelatnika vodnoga gospodarstva počevši od vremena biskupa Josipa Juraja Strossmayera, a koji su desetljećima pridonosili stvaranju hrvatskog vodnog gospodarstva kao organiziranog sustava kakav je danas“, rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na obilježavanju Dana Hrvatskih voda istaknuvši kako su upravo ljudi osnovni kotač koji pokreće i omogućava sve promjene u povijesti vodnoga gospodarstva.

U sklopu svečane proslave i ove godine Hrvatske vode tradicionalno su dodijelile godišnje nagrade za stručne i znanstvene radove.

Tijekom proslave ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potpisali su ugovore za „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – Vodno Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja – VEPAR“.

Vrijednost Projekta je 250 milijuna kuna i bit će sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unije u iznosu od 85%, a predviđeno trajanje projekta iznosi četiri godine.

Projekt vode Hrvatske vode kao korisnik bespovratnih sredstava te Državni hidrometeorološki zavod kao projektni partner i sastoji se od unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj kojima će se postići smanjenje rizika od poplava, a također i unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj.

„U protekloj i ovoj godini svjedočili smo velikim količinama oborina, velikim vodostajima i prijetnjama od poplava. Stoga uvijek moramo naglasiti da su poplave prirodne pojave koje su se događale u prošlosti i koje će se, nažalost, događati i u budućnosti. U posljednjih 15-ak godina na gotovo svim rijekama i mjernim postajama u Republici Hrvatskoj premašeni su maksimalno zabilježeni vodostaji u povijesti. Stoga Hrvatske vode planiraju do 2023. godine iskoristiti svih raspoloživih 150 milijuna eura iz EU fondova za potrebe unapređenja sustava obrane od poplava, odnosno zaštite ljudi i njihovu imovinu od pojave poplava. I zato smo posebno ponosni na odobrenje projekta VEPAR koji se odnosi na temeljnu djelatnost Hrvatskih voda, Istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Kroz provedbu projekta tako će se, između ostalog,  osigurati i sistematizirati podaci vezani uz slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine, modernizirati i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, poboljšati prognostički modeli, poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava, nabaviti potrebna oprema za učinkovitiju obranu od poplava, educirati i informirati javnost o rizicima od poplava, ustrojiti bolje upravljanje rizicima od poplava. Sve to omogućit će uvjete za pravovremenu reakciju sustava tijekom obrane od poplava.