03.03.2018
Karlovac će od poplava braniti tzv. box barijere

Zbog trenutačne hidrometeorološke situacije Hrvatske vode započele su s pripremama za uspostavu privremenog sustava obrane od poplave postavljanjem tzv. box-barijera u prigradskim naseljima grada Karlovca (Logorištu, Mostanju i Maloj Švarči) koja su prošlih godina bila izložena poplavama karlovačkih rijeka.

Box-barijere su montažni elementi veličine kubičnog metra koji se ispunjavaju pijeskom, šljunkom ili zemljom, slažu se jedan do drugog i mogu se slagati u visinu od dva do tri metra.

Sustav box-barijerama može se početi instalirati tek kada se snijeg otopi ili kada se počisti s trase na koju se polažu box-barijere, a u svrhu zaustavljanja mogućih velikih količina vode nakon topljenja snijega uslijed naglog porasta temperature.

Na području Karlovca planira se ugraditi pet do šest kilometara box-barijera koje će ostati tijekom sljedeće dvije godine kako bi se u tom razdoblju mogli graditi nasipi za trajnu zaštitu ugroženih naselja karlovačkog područja. Projekt obrane od poplava grada Karlovca u fazi je pripreme za dobivanje statusa strateškog projekta Republike Hrvatske.

Postavljenju box barijera u Karlovcu prisustvovao je i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić koji je naglasio da je obrana od poplava karlovačkog područja kao jednog od najugroženijeg područja u Hrvatskoj prioritet za ministarstvo, ali i Grad i Županiju kao i Hrvatske vode kako bi građani Karlovca svaki vodni val ubuduće dočekali mirno, bez ugrožavanja života i štete na imovini.

Privremeni sustav obrane od poplava, tzv. box barijere trebale bi biti postavljene u idućih petnaest do trideset dana.