10.05.2017
Kupa – rijeka tirkiznog izvora koja izvire u nacionalnom parku

Jeste li znali da je Kupa najdulja rijeka čiji se i izvor i ušće nalaze u Hrvatskoj? A to da ova rijeka izvire u jednom od osam hrvatskih nacionalnih parkova, gdje je njezin izvor zaštićen kao spomenik prirode? Ili, da se njezina dolina naziva „čudesnom dolinom leptira”?

Od Gorskog kotara do Siska

Kupa je rijeka duga 294 kilometara što je čini trećom rijekom s najduljim vodotokom na području RH (nakon Save i Drave). Izvire u Gorskom kotaru u Nacionalnom parku Risnjak, a ulijeva se u rijeku Savu u blizini Siska. Trećina njezinog vodotoka pritom čini prirodnu granicu sa Slovenijom u kojoj ovu rijeku zovu – Kolpa.

Kupa ili Kolpa jedna je od rijeka na kojima leži „grad na četiri rijeke“, Karlovac (uz Koranu, Dobru i Mrežnicu). Rijeka je značajna i za druge gradove kontinentalne Hrvatske – uz Kupu se smjestio povijesni grad Zrinskih i Frankopana, Ozalj. Istočnije, na mjestu gdje se Petrinjčica ulijeva u Kupu i u blizini ušća same Kupe, smjestila se i Petrinja, a desetak kilometara dalje i rimska Siscia, a današnji industrijski grad Sisak.

Rijeka pripada crnomorskom slivu, a ukupna površina sliva Kupe je 10 236 kilometara četvornih. Većina sliva, 8 412 kilometara, nalazi se na području Hrvatske.

Pritom, kao što se područje uz Savu naziva Posavina, a ono uz Dravu Podravina, tako se predio uz Kupu nazivaju Pokuplje. U ovom području i neka od naselja uz rijeku nose njeno ime pa je tako po toj rijeci nazvana i općina Pokupsko u Zagrebačkoj županiji kao i mjesto Brod na Kupi na granici sa Slovenijom u Primorsko-goranskoj županiji.

Na njezinom gotovo tristo kilometara dugom putu od Risnjaka do Save, Kupi pritječu brojne rijeke i rječice, a neke od njih su Čabranka, Kupica, Lahinja (iz Slovenije), Dobra, Korana i Odra.

Izvor Kupe

Izvor Kupe je krški izvor koji je od 1963. godine zaštićen kao spomenik prirode. Ovo vrelo smješteno na području Nacionalnog parka Risnjak na površinu dolazi u obliku jezerca zanimljive plavo-zelene boje, a nikada ne presušuje.

U blizini izvora smještena je i dolina Kupe, dom za gotovo 500 vrsta leptira, zbog čega je poznata i kao „čudesna dolina leptira”.

Hrvatske rijeke

Zanimljivosti o drugim velikim rijekama kontinentalne Hrvatske (Sava i Dunav) potražite na našoj web stranici.