19.07.2021
Obavijest o zaprimanju Ugovora o cesiji u elektroničkom obliku

Od 19. srpnja 2021. god. Hrvatske vode u mogućnosti su zaprimati ugovore o cesiji u elektroničkom obliku, potpisane naprednim elektroničkim potpisom, sukladno propisima o elektroničkom potpisu.
 
Pozivamo sve poslovne partnere da koriste ovu mogućnost, te napominjemo da je namjera Hrvatskih voda od 01. rujna 2021. zaprimati ovu vrstu ugovora isključivo u elektroničkom obliku.
 
Elektronički potpisane ugovore o cesiji dostaviti na adresu e-pošte: pisarnica@voda.hr
U naslovu pošte  navesti da je riječ o ugovoru o cesiji.
 
Također, u svim ugovorima o cesiji potrebno je navesti adrese e-pošte svake od ugovornih strana.
 
U slučaju da pojedini ugovor o cesiji ne zadovoljava sve uvjete Hrvatske vode isti će vratiti pošiljatelju s naznakom nedostataka.
 
Za eventualna pitanja  obratiti se na: pisarnica@voda.hr
 
U svezi mogućnosti slanja na supotpis i drugih vrsta dokumenata u elektroničkom obliku Hrvatske vode pravodobno će staviti obavijest.