07.07.2022
Obilazak radova na čišćenju Trakošćanskog jezera

Radove na čišćenju i uklanjanju sedimenta iz Trakošćanskog jezera obišli su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima, načelnik Općine Bednja Damir Poljak te predstavnici izvoditelja radova.

S obzirom da dugi niz godina jezero nije čišćeno od nataloženog nanosa stanje vode u jezeru se pogoršalo. Daljnjim taloženjem jezero bi se postupno pretvaralo u močvarno stanište te u konačnici i u kopneno stanište s potokom, čime bi se izgubila postojeća ekološko-krajobrazna i turistička vrijednost prostora.

Nakon provedbe pripremnih radova i uslijed povoljnih hidroloških prilika moguće je započeti s radovima uklanjanja nanosa iz jezera. Projekt je zajedno s ranije izgrađenom novom branom vrijedan više od 20 milijuna kuna, a cilj mu je poboljšanje kvalitete vode te zaštite biljnih i životinjskih vrsta.

Tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci odnosno u sušnom razdoblju građevinskom mehanizacijom uklanjat će se sediment iz jezera, a pripremljen je transportni put kako bi se oko 200.000 m3 nataloženog sedimenta moglo transportirati na pripremljenu deponiju kod Bednje, na udaljenosti od 1,5 kilometara od jezera.

Radovi na čišćenju započeli su prošle godine, a nakon što je ispuštanjem vode razina jezera dovoljno spuštena, izlovljen je riblji fond te je privremeno premješten u obližnje ribnjake ŠRK-a Trakošćan Bednja. Po pražnjenju jezera, potvrđena su očekivanja stručnjaka da od oko 400.000 m3 Trakošćanskog jezera gotovo polovicu zauzima mulj. Zbog posebne zaštite nije ispražnjen jedino zapadni dio jezera koji obuhvaća oko 20 % ukupne površine, a na njemu je izvođač radova izgradio zemljanu barijeru kako bi se omogućilo privremeno prirodno stanište.

Podsjetimo, jezero Trakošćan izgradio je grof Drašković u razdoblju 1850. do 1862. godine kao krajobrazni dodatak, a u jezeru se uzgajala riba. Tada se jezero praznilo svake dvije do tri godine, pokupio se mulj i odlagao na njive za poboljšanje plodnosti tla, a nakon punjenja jezera novom vodom obavljeno je poribljavanje. Tako je bilo do kraja Drugog svjetskog rata i nakon toga mulj više nije uklanjan iz jezera.

Dvor Trakošćan dao je izraditi studiju utvrđivanja stanja vode u jezeru Trakošćan s programom mjera za njegovu sanaciju i revitalizaciju. Nakon toga izradila se projektna i studijska dokumentacija što je rezultiralo tehničkim rješenjem čišćenja jezera Trakošćan 2020. godine. Na navedeno tehničko rješenje od nadležnog tijela trebalo je ishoditi Potvrdu i Rješenje o mjerama, uvjetima i ograničenjima kod provedbe projekta obzirom da se lokacija nalazi u području Park šume Trakošćan i dio je Dvora Trakošćan kao zaštićenog kulturnog dobra. Na pripremi projekta radili su stručnjaci iz područja građevinarstva, geotehnike, geodezije, biologije i kemije.

Za Općinu Bednja ovo je jedna od najvećih i najznačajnijih investicija koja će doprinijeti daljnjem očuvanju ekološkog sustava i poboljšati turističku ponudu.