07.12.2023
Održana svečanost završetka provedbe projekta koji će pomoći zaštiti od posljedica poplava

Hrvatske vode kao vodeći partner i Državni hidrometeorološki zavod, kao projektni partner obilježili su završetak provedbe projekta, „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“ – VEPAR. Konferencijom su predstavljeni rezultati provedbe projekta VEPAR, koji je pokrenut s ciljem bolje reakcije kod katastrofalnih poplavnih događaja, a vrijedan je 33,2 milijuna eura. Od toga je 85 posto sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 posto sufinanciraju partneri Hrvatske vode i DHMZ.

Obilježavanju završetka provedbe projekta, koja se održala u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu nazočili su izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, Davorin Oršanić, generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, zamjenik glavne ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler, načelnica Sektora u Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Karmen Cerar, zamjenici generalnog direktora Hrvatskih voda, Valentin Dujmović i Davor Vukmirić te ostali stručnjaci iz vodnoga gospodarstva.

„Provedba projekta je, uz sve provedene aktivnosti i postignute rezultate, značajno doprinijela višoj razini suradnje Hrvatskih voda i DHMZ-a te suradnje s drugim dionicima u sustavu. Provedenim aktivnostima projekta stvorena je osnova za provedbu daljnjih važnih mjera i aktivnosti radi unapređenja negrađevinskih i građevinskih mjera za smanjivanje rizika, poboljšanje i unapređenje rada naših nadležnih službi“ - istaknuo je Valentin Dujmović te dodao da je projekt VEPAR jasno definirao što je potrebno kako bi obranu od poplava podigli na višu razinu.

„Približili smo se kraju programskog razdoblja prihvatljivosti troškova projekata do kraja ove godine, odobrili smo niz projekata iz operativnog programa konkurentnost i kohezija specifičnog cilja PP1, odnosno smanjenje rizika od katastrofa, za koje nam je bilo alocirano oko 178 milijuna eura. Od tog novca odobrili smo 13 projekata, kroz koje smo pokrili različite rizike za smanjenje od katastrofa i 5 projekata obrane od štetnog djelovanja voda. Za funkcionalnu obranu od poplava, uz infrastrukturne projekte, važne su i negrađevinske mjere“ - kazala je ovom prilikom Karmen Cerar.

Samu važnost projekta dodatno je pojasnio Ivan Güttler, istaknuvši da je Državnom hidrometeorološkom zavodu navedeni projekt važan zbog četiri ključne stavke. „Prva je jačanje naše hidrološke mreže, izrada hidrološkog atlasa koji će biti dostupan u godinama koje dolaze, zatim uspostavljanje sustava hidroloških prognoza rijeke Save, što sada širimo na sliv rijeke Drave i jadranskih slivova, a četvrto je što DHMZ do sada nije bio tako opremljen u smislu opreme za terenski rad koja će podići kvalitetu naših usluga i sigurnost kolega koji su svaki tjedan na terenu“ - pojasnio je Güttler.

Sve češće lokalne oborine i nagle vremenske promjene, rečeno je na konferenciji, razlog su razvoja prognostičkih modela koji omogućavaju bržu i bolju reakciju u slučaju nastanka poplava.

„Pojava poplava se neće smanjivati, što tvrde i inozemni stručnjaci, stoga se moramo truditi da smanjimo rizike boljim predviđanjem, prognoziranjem i planiranjem. Trebamo mnogo naučiti kako bismo mogli primjenjivati i negrađevinske mjere, što nije samo trend, nego i puka potreba jer samo podizanje nasipa i vodnih građevina ne može polučiti ukupan rezultat“ - istaknuo je Đuroković.

Gospodin Davorin Oršanić, Izaslanik Potpredsjednika Vlade RH, Ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, pozdravio je skup i naglasio da projekti i aktivnosti na osiguranju sigurnosti i boljeg života naših građana su potrebni i trebaju biti promovirani.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VEPAR potpisan je 6. rujna 2019. godine. Trajanje projekta je  nešto više od četiri godine, odnosno do kraja prosinca 2023. Provedbom negrađevinskih mjera kroz projekt VEPAR očekuje se postizanje smanjenog rizika od poplava u RH za 7 % u odnosu na postojeće stanje.