11.05.2021
Potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji sustava javne odvodnje u Zadru

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zadar-Petrčane“ u Zadru je svečano potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sustava javne odvodnje Aglomeracije Zadar na kojem su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Ovaj veliki građevinski zahvat vrijedan je 323,4 milijuna kuna s PDV-om, a rok izvođenja radova je 36 mjeseci od datuma početka. Obuhvaća 20 potprojekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, 9 potprojekata rekonstrukcije vodoopskrbne mreže te 112 ulica. Ovom aktivnosti, izgradit će se 38,5 km gravitacijskih cjevovoda, 2,9 km tlačnih cjevovoda, 7 crpnih stanica i 2.690 priprema za kućne priključke. Rekonstruirat će se sustav vodoopskrbe, sanirati sustav odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini 1,5 km, rekonstruirati sustav odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1,3 km, nadogradit će se CS Borik i izgradit će se 5,97 km oborinske odvodnje te rekonstruirati dodatnih 5,2 km vodoopskrbnih cjevovoda.

Cjelokupni EU projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane vrijedan je 567,1 milijun kuna i financiran je iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Njegovom realizacijom značajno će se povećati broj priključenosti stanovništva na sustav odvodnje te smanjiti onečišćenja na projektnom području u okolno tlo, podzemne i/ili priobalne vode. Osigurat će se preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti na sustav odvodnje u aglomeraciji na predviđenih 94%. Dogradnjom UPOV-a Centar postići će se uštede u operativnim troškovima uređaja te će se smanjiti utjecaj rada uređaja na okolno stanovništvo u neposrednoj blizini. Projekt obuhvaća i rekonstrukciju 40.485 metara vodoopskrbnih cjevovoda, kao i rekonstrukciju 2.723 kućnih priključaka vodoopskrbe u planiranim trasama sustava odvodnje.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na području Zadarske županije do sada su odobreni i u provedbi EU projekti Zadar-Petrčane i Nin-Privlaka-Vrsi, ukupne vrijednosti 964 milijuna kuna. U fazi pripreme su i projekti Vir i Preko-Kali (otok Ugljan).