11.05.2020
Pušten u rad Geoportal Hrvatskih voda
 Geoportal Hrvatskih voda je moderan i interaktivan web preglednik prostornih podataka, namijenjen široj javnosti te omogućava interaktivnu prezentaciju i analizu prostornih podataka na karti. Razvijen je u okviru projekta EstuarIS (Središnji izvještajni sustav Hrvatskih voda) koji se razvija već duži niz godina i njegov je sastavni dio. Podaci koji se mogu pretražiti ili pregledati korištenjem Geoportala Hrvatskih voda informativnog su karaktera. Podijeljeni su u tematske podskupine iz različitih područja djelatnosti Hrvatskih voda  - registar aglomeracija, prethodna procjena rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava, registar zaštićenih područja-područja posebne zaštite voda. Prikazani podaci su podaci iz planskih dokumenata vodnoga gospodarstva. Rezultat su truda velikog broja djelatnika u prikupljanju i sistematiziranju prostornih podataka iz različitih područja djelatnosti upravljanja vodama.
 
Geoportal omogućava pregled, preklapanje, analizu i dijeljenje prostornih podataka iz različitih izvornih sustava iz djelatnosti Hrvatskih voda. Funkcionalnosti Geoportala su vizualizacija i mogućnost prikaza podataka iz vanjskih izvora putem mrežne usluge pogleda te dodavanjem podataka iz datoteka, mogućnost ispisa podataka, dijeljenje trenutnog kartografskog pogleda, lokacije i prikazanih podataka, mogućnost usporedbe podataka, mjerenje, označavanje objekata u prostoru i slično.
 

Razvoj Geoportala Hrvatskih voda započeo je 2014. godine u okviru prve faze razvoja sveobuhvatnog izvještajnog sustava koji osigurava podršku upravljanju izvještajnim procesima i procesima značajnim za upravljanje vodama. Ovaj projekt nazvan je „CROW“ i trajao je od 2013. do 2015. godine. Nakon toga projekt mijenja naziv u EstuarIS, postaje sastavni dio informacijskog sustava Hrvatskih voda te se nastavlja dalje razvijati i prilagođavati. Već nakon puštanja u rad probne verzije Geoportala (sredinom 2015. godine), portal je ocijenjen kao kvalitetan alat i potencijal za svakodnevno korištenje u radu s prostornim podacima. U periodu od 2016. godine do danas, razvijeni su svi potrebni moduli za izvještavanje prema EU vodnim direktivama te je razvijen administratorski modul Geoportala i alocirana potrebna hardverska infrastruktura za objavu Geportala Hrvatskih voda prema javnosti.
 
Geoportal predstavlja značajan korak u uspostavi infrastrukture prostornih podataka Hrvatskih voda, implementirane u skladu s tehničkim specifikacijama EU direktiva. Nastavit će se razvijati i obogaćivati novim skupovima podataka i dodavanjem novih funkcionalnosti. Na taj način prerast će u centralnu točku pristupa prostornim podacima Hrvatskih voda koji će se kvalitetnije moći analizirati, razmjenjivati s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, ali kojima će i šira javnost imati pristup. Poveznica na Geoportal.