24.11.2023
Sadnja drveća uz tok rijeke Mirne

Provedena je akcija sadnje drveća uz tok rijeke Mirne čime će se doprinijeti postizanju povoljnijih životnih uvjeta u vodnom tijelu i osigurati heterogenost mikrostaništa u okolišu.

Na lokaciji uzvodno od Portonskog mosta na cesti Buje – Vižinada posađeno je 30 sadnica jasena i brijesta svakih 15 metara na ukupnoj dužini od 450 metara. Sadnice su posadili generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenici generalnog direktora Davor Vukmirić i Valentin Dujmović te ostali djelatnici Hrvatskih voda.

Važnost šume u borbi protiv klimatskih promjena razlog je poticanja sadnje stabala u Hrvatskoj. Klimatske promjene bitno ugrožavaju šanse za održivom budućnosti čovječanstva i zbog toga su mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u fokusu brojnih globalnih, europskih i nacionalnih planova. Sadnja stabala je jedan od efikasnih i dugoročnih mehanizama ublažavanja postojećih i nadolazećih posljedica klimatskih promjena zbog čega je jedan od ciljeva EU strategije za šume do 2030. zasaditi tri milijarde stabala u Europi.

Prihvaćanjem izvješća s 26. Konferencije stranaka Okvirne konvencije UNa-a o promjeni klime, Vlada Republike Hrvatske se obvezala da ciljevima doprinese sadnjom milijun dodatnih stabala godišnje do 2030. godine. Plan obuhvaća i sadnju stabala zavičajnih vrsta (autohtonih vrsta) na javnom vodnom dobru i to na području obala vodotoka (riparijskim zonama).

Tok rijeke Mirne nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Sadnja riparijske vegetacije doprinosi postizanju povoljnijih životnih uvjeta u vodnom tijelu i osigurava heterogenost mikrostaništa u okolišu.