23.10.2019
Simpozijem „Voda u urbanom krajobrazu“ obilježen treći Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe

Povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe na temu “KRAJOBRAZ I VODA“, Zavod za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja je u suradnji s Hrvatskim vodama i Javnom ustanovom Maksimir, organizirao Simpozij pod nazivom „Voda u urbanom krajobrazu“, koji je održan 18. listopada u zgradi Hrvatskih voda, kao i terenski obilazak područja značajnog krajolika Savica u Zagrebu u nedjelju 20. listopada 2019.

Konvencija o europskim krajobrazima Vijeća Europe promiče zaštitu, upravljanje i planiranje krajobrazima te uspostavlja i organizira međunarodnu suradnju na pitanjima krajobraza. Konvencija je usvojena 20. listopada 2000. u Firenci (Italija), a stupila je na snagu 1. ožujka 2004. godine. Otvorena je za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe i za pristupanje Europskoj zajednici i europskim nečlanicama. To je prvi međunarodni ugovor koji se isključivo bavi svim dimenzijama europskog krajobraza. Voda, osim egzistecijalnog, nutritivnog, gospodarskog značaja predstavlja i bitnu sastavnicu krajobraza, izraz je raznolikosti kulturne i prirodne baštine, identiteta područja te važan činitelj kvalitete života u urbanim i ruralnim naseljima. Pojačani rizici antropogenih utjecaja uslijed urbanizacije, gospodarskih aktivnosti, razvoja prometne i ostale infrastrukture s jedne strane i njihovog izostanka s druge, utječu na prostor te time i urbani krajobraz. Stoga je ovogodišnja tema „Krajobraz i voda“ imala za cilj promovirati vrijednost vode u krajobrazima i podići razinu svijesti stručne i ostale javnosti o vrijednosti i značaju vode kao sastavnice  krajobraza, njenom potencijalu u traženju  odgovora na suvremene izazove, ali i promociji njene zaštite i očuvanja u kontekstu identiteta prostora i njegove kvalitete za svakodnevni život.

Tematski simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“ u organizaciji Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, kao nacionalne kontakt točke za provedbu Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe, okupio je osamdesetak sudionika koje su uvodnim riječima pozdravile pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, Zavoda za prostorni razvoj Sanja Šaban, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos te državna tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Dunja Magaš. Posebno je istaknuta zadaća svih relevantnih institucija, akademske zajednice i obrazovnog sustava u edukaciji stručnjaka, državne i javne uprave te šire javnosti u procesu senzibilizacije o značaju krajobraza kao prepoznatljivog identiteta kojeg planiranjem i mijenjanjem trebamo učiniti održivim, prihvatljivim i ugodnijim za život uz zadovoljavanje ekoloških standarda. Predstavljene su i aktivnosti vodnoga gospodarstva s naglaskom na vodotoke u urbanim sredinama i zaštitu od štetnoga djelovanja voda.

Plenarni dio simpozija organiziran je s dva ciklusa predavanja u kojima su predstavljene teme: zelene infrastrukture, plavo srce Zagreba (voda u zaštićenim područjima grada), voda kao dio urbanog identiteta Kutine, rijeka Drava kao razvojni koridor grada Osijeka, mogućnosti razvoja rijeke Save, potoci grada Zagreba, uloga retencija i akumulacija u zaštiti od poplava urbanih sredina – primjer grada Zagreba, gradovi spužve, revitalizacija potoka u Seulu te završno predstavljanje dječjeg programa Hrvatskih voda i uloga edukacije od malih nogu u brizi za vodu. U okviru programa simpozija organizirana je i tematska izložba likovnih radova dječjih vrtića Bajka, Špansko i Zapruđe te osnovnih škola Remete, Rugvica i Jure Kaštelana iz Zagreba, koja je pokazala kako mališani doživljavaju i vide vodu u svome gradu, kako se o njoj brinu i kakve poruke šalju „velikima“, koje su sudionici simpozija primili na znanje te pokazali veliki interes za šarene maštovite „vodene radove“.

U suradnji s Javnom ustanovom Maksimir organiziran je u nedjelju i terenski obilazak značajnog krajobraza Savica uz stručno vodstvo tehničkog voditelja Saše Banića te uz podršku  ŠRD Pešćenica.. Značajni krajobraz Savica predstavlja kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba. Savica je prirodni rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan te od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba.