03.05.2022
Simulacija stožerne vježbe u okviru projekta WACOM

Simulacija stožerne vježbe u okviru projekta WACOM, održati će se 18. i 19. svibnja u Slavonskom Brodu u zgradi županijske uprave Brodsko-posavske županije, u okviru projekta "Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save" (WACOM).

U okviru vježbe izvest će se simulacija procesa donošenja odluka za nesreće: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i Velike poplave na rijekama Una, Vrbas i Sava, a na temelju unaprijed pripremljenog glavnog scenarija razvoja događaja (Master Scenario Event List), sukladno međunarodnim smjernicama za izvođenje stožernih vježbi.