29.06.2019
U Vukovaru obilježen Međunarodni dan Dunava

Hrvatske vode su u suradnji s Turističkom zajednicom grada Vukovara obilježile Međunarodni dan Dunava u Vukovaru.

Dan Dunava obilježen je na šetnici uz Dunav pa su se i Hrvatske vode pridružile edukacijom najmlađih. Predstavljen je edukativni materijal „Hrvatske vode za najmlađe“ putem slikovnica i dječje radionice, a djelatnici Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda pokazali su kako se radi analiza vode. Mjerili su otopljeni kisik u vodi, hranjive tvari u vodi, pokazivali su primjerke zagađene, čiste i prosječno srednje zagađene vode te su djeca i posjetitelji mogli pod lupom mikroskopa vidjeti i životinje koje žive u vodi.

Povodom Dana Dunava otvoreni su i radovi na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala ukupne vrijednosti 6,2 milijuna kuna. Riječ je o šestoj podionici dok je planirana vrijednost cjelokupne investicije uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara 57.195.082,81 kn. Radove su otvorili generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava i ujedno omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za niskih voda tako i za razdoblja visokih voda rijeke Dunav na području grada Vukovara.

Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku koja se u Vukovaru ulijeva u Dunav, duž cijelog poteza zahvata, bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje prostora na nov i kvalitetniji način.  

Međunarodni dan Dunava obilježava se svake godine 29. lipnja. Sliv rijeke Dunav je drugi najveći europski riječni sliv, ukupne površine od 801.463 kvadratnih kilometara što ga čini najvećim svjetskim međunarodnim riječnim slivom jer uključuje teritorije 19 zemalja: Njemačka, Austrija, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija te Ukrajina, Švicarska, Italija, Poljska, Makedonija i Albanija. Dunav je ujedno i dom za više od 81 milijun ljudi različitih kultura, jezika, povijesnih i društvenih pozadina, a ekološki je vrlo značajan zbog zaštićenih područja sa bogatom biološkom raznolikošću.

Republika Hrvatska je jedna od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite Dunava potpisavši Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav 29. lipnja 1994. godine u Sofiji, zajedno s 9 drugih zemalja i Europskom zajednicom. Konvencija je stupila na snagu 1998. godine od kada za zaštitu njezinih ciljeva i djeluje Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav koja je na desetoj obljetnici potpisivanja Konvencije 2004. godine u Beču inicirala obilježavanje Dana Dunava. Od tada se 29. lipnja obilježava kao Dan rijeke Dunav.

Ovogodišnja tema „Sigurniji Dunav“ nadahnuta je Dunavskom deklaracijom iz 2016. godine. Sukladno Deklaraciji, sve zemlje Dunavskog sliva trebaju raditi na tome da sliv rijeke Dunav bude čišći, zdraviji i sigurniji za sve građane.