23.11.2023
Započela Hrvatska konferencija o vodama

U tijeku je 8. po redu Hrvatska konferencija o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“ i održava se u Poreču u razdoblju od 23. do 25. studenog 2023. godine. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvima Predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Organizatori konferencije su strukovna društva o vodama koje koordinira Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, a suorganizator i pokrovitelj konferencije su Hrvatske vode. Dugi niz godina pokrovitelj konferencije je i nadležno ministarstvo, a ministar član Počasnog odbora konferencije.

Hrvatska konferencija o vodama organizira se od 1995. godine i do sada je održano sedam nacionalnih konferencija. Konferencija je nacionalnog značenja s međunarodnim sudjelovanjem, te se održava svake četiri godine i predstavlja svojevrsni rezime znanstvenog i stručnog rada, znanstvenika i stručnjaka svih profila koji se bave problematikom voda u Hrvatskoj.

Složena geopolitička situacija u svijetu u posljednje vrijeme uzrok je brojnim poremećajima na tržištima hrane i energije, zbog čega je taj problem ovogodišnja naslovna tema Konferencije o vodama. Iz tog je razloga za Hrvatsku kao i za sve druge države od iznimne važnosti imati učinkovitu vlastitu proizvodnju tih dobara, ali i kvalitetno upravljanje vodama kao nužan preduvjet.

Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost.

Tradicionalne znanstveno-stručne teme su:

  1. Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more
  2. Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti
  3. Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti
  4. Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti

U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stolovi o prilagodbama klimatskim promjenama u vodnom sektoru i o geotermalnim vodama.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d. o. o. Milan Laković sastali su se u Maloj gradskoj vijećnici sa generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem te njegovim zamjenicima, Valentinom Dujmovićem i Davorom Vukmirićem te Gordanom Gašparovićem, v. d. direktora VGO-a za slivove sjevernog Jadrana u Hrvatskim vodama.

Na sastanku u gradskoj upravi bilo je govora o projektima koji su provedeni u Poreču, - EU projektu Poreč izgradnje pročistača i sustava odvodnje otpadnih voda u kojem su sudjelovale i Hrvatske vode. Riječ je o prvom takvom, projektu u Hrvatskoj, skupa s pročistačima 3. kategorije. Puštanjem pročistača u rad prije nekoliko godina u potpunosti se štititi vrijedan resurs – more, jer više nema ispuštanja otpadnih voda u njega. Kako je istaknuo na sastanku,  četiri pročistača voda štite more kao jedan od najvažnijih resursa, ne samo za sadašnje, već i za generacije koje tek dolaze. Rezultati se vide već i sada, visoka razina čistoće mora i razvoj životinjskog i biljnog svijeta u porečkom priobalju govore u prilog tome.