15.01.2021
Završena sanacija lijevih savskih nasipa, nastavlja se sanacija desnih kupskih nasipa

Završeni su radovi hitnih intervencija i izgradnje druge linije obrane na lijevim savskim nasipima koji su oštećeni u potresu, na lokacijama Galdovo i Palanjek. U Galdovu je dovršen pristupni put od 600 m te druga linija obrane s box barijerama od 740 m, a u Palanjeku pristupni put od 250 m i druga linija obrane s box barijerama od 250 m. Nastavljaju se radovi na desnim kupskim nasipima na lokacijama Stara Drenčina i Petrinja.

Na lokaciji Stara Drenčina saniran je postojeći put te izgrađen i novi, sveukupno 2.300 m, a u tijeku je trasiranje i priprema terena za box barijere kao bi se uspostavila druga linije obrane u dužini 600 metara.

Na lokaciji Petrinja (Krnjica) izgrađen je pristupni i spojni put u dužini oko 2.400 m, a u tijeku je trasiranje i priprema terena za box barijere za uspostavu druge linije obrane u dužini 500 metara. Na lokaciji Most Brest svi radovi hitnih sanacija su u potpunosti dovršeni.

Podsjećamo, u suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započela su i dodatna geofizička ispitivanja dionica nasipa georadarom, a koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li dodatna oštećenja nasipa. Do sada je georadarom snimljen ukupno 31 kilometar dionica nasipa.

Sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze, a izvršena je kontrola stanja preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.

Trenutno stanje i prognoza vodostaja

Vodostaj rijeke Kupe na vodomjernoj postaji Farkašić u posljednja 24 sata opao je za dodatnih 19 centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Kupe na vodomjernoj postaji Farkašić iznosi +334 cm s tendencijom daljnjeg opadanja. U iduća dva dana očekuje se opadanje vodostaja rijeke Kupe u Farkašiću za još otprilike 30-ak centimetara.

Vodostaj rijeke Save na vodomjernoj postaji Crnac u posljednja 24 sata opao je za dodatnih 50 centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Save na vodomjernoj postaji Crnac iznosi +304 cm s tendencijom daljnjeg opadanja. U iduća dva dana očekuje se opadanje vodostaja rijeke Save na mjerodavnoj postaji Crnac u Sisku za još otprilike 120 centimetara.

U idućih 10-ak dana ne očekuju se značajnije količine oborina koje bi mogle utjecati na veći porast vodostaja rijeke Kupe i Save.