16.05.2022
Završeni su radovi na EU projektu aglomeracija Virovitica

Završeni su radovi na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ kojim se uređuje sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Virovitice i dijela Općine Špišić Bukovica i Lukač, odnosno, aglomeracije Virovitica.

Tim povodom održana je i konferencija kojom je obilježen službeni završetak svih radova, a prisustvovali su joj brojni predstavnici lokalnih vlasti, projektnih partnera, izvođača, gospodarstva i medija.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, saborski zastupnik Josip Đakić, župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić obišli su i novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda vrijedan gotovo 60 milijuna kuna.

Dovršetkom radova ostvareni su osnovni ciljevi projekta, a to su:  smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšanje i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU i provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama.

O važnosti uspješnog dovršetka ovog značajnog infrastrukturnog projekta govorili su Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice, Igor Adrović, župan Virovitičko-podravske županije, Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda, Moritz Freyborn, direktor divizije Jugoistočna Europa i Zaštita okoliša tvrtke Strabag te Josip Đakić, zastupnik u Hrvatskom saboru.

Podsjetimo, aktivnosti projekta uključivale su izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i izgradnju mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda, te izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe), kao i nabavu opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava odvodnje otpadnih voda.

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” vrijedan je 147,2milijuna kuna, od kojih je EU fondovima sufinancirano 70,21 posto prihvatljivih troškova, odnosno 103,3 milijuna kuna. Financira se iz dva programska razdoblja: Operativnog programa Zaštita okoliša (2007.-2013.) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.- 2020.).