Hrvatske vode
 

Potpisan Ugovor o izradi studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Vladislavci, Vuka, Ernestinovo i Erdut

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković nazočio je potpisivanju Ugovora o izradi studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Vladislavci, Vuka, Ernestinovo i Erdut, a potpisali su ga...

56 godina od velike poplave u Zagrebu

Od najveće prirodne katastrofe koja je pogodila Zagreb prošlo je 56 godina. Zbog dugotrajne kiše u gornjem toku rijeke Save došlo je do porasta vodostaja rijeke i ona se izlila u noći s 25. na 26. listopad 1964. godine, probila je nasipe i...

Počinju radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže u Kaštelima

U Kaštel Štafiliću obilježen je početak radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Kaštela, a otvorenju su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, župan Splitsko –...

Oglas

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Drnek pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

Projekti smanjenja rizika od katastrofa

Obilježen je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen očuvanju okoliša i sprečavanju rizika od prirodnih katastrofa. Ova inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja Međunarodni dan...

Odluka o organizaciji rada i radu sa strankama

U sjedištu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, kao i u svim izdvojenim ustrojstvenim jedinicama Hrvatskih voda do daljnjega se nalaže obvezno nošenje maski svim zaposlenicima prilikom ulaska i kretanja u poslovnim prostorijama gdje...

Opuzenu novi Centar obrane od poplava, kanalizacijski sustav Maloj Neretvi

U Opuzenu su svečano otvoreni radovi izgradnje Centra obrane od poplava Hrvatskih voda i radovi izgradnje kanalizacijskog sustava na području grada Opuzena i općine Slivno (Mala Neretva)

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Ponikvari za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu „Izgradnje hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke...

Zašto su močvarna staništa od velikog značaja?

Močvare su iznimno vrijedna staništa i središte su bioraznolikosti biljaka i životinja te se često uspoređuju s tropskim kišnim šumama. Velika količina hrane privlači i organizme koji nisu usko vezani za močvaru.

Močvare su plitke vode...

Stranice