Hrvatske vode
 

Završena sanacija lijevih savskih nasipa, nastavlja se sanacija desnih kupskih nasipa

Završeni su radovi hitnih intervencija i izgradnje druge linije obrane na lijevim savskim nasipima koji su oštećeni u potresu, na lokacijama Galdovo i Palanjek. U Galdovu je dovršen pristupni put od 600 m te druga linija obrane s box barijerama...

Sanacija nasipa u Sisačko-moslavačkoj županiji

Kontinuirano se radi na hitnim sanacijama nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije pa je tako u Galdovu izgrađen pristupni put u dužini 600 metara i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u...

Nastavlja se sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije

sisak radovi

Hrvatske vode žurno saniraju najkritičnije lokacije nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije pa su tako nastavljeni radovi hitnih sanacija na lokacijama Galdovo (pristupni put u dužini 700 m i druga linija obrane od box...

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske georadarom započela i dodatna ispitivanja stanja nasipa

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i voditelj Stožera civilne zaštite RH za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom Tomo Medved i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli su radove hitne sanacije u potresu...

Oglas - Akcijski plan za vodomjere

Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode

 

Saniraju se nasipi oštećeni u potresu na području Sisačko-moslavačke županije

Nastavlja se sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije. Hrvatske vode su već nakon prvog potresa 28. prosinca 2020. godine žurno pristupile provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko...

Iz tiska izašlo blagdansko izdanje časopisa Hrvatska vodoprivreda

Uoči božićnih blagdana, dolaska nove 2021. godine i ponovnih tutnjava iz utrobe Zemlje, iz tiska je izašao novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda broj 233 posvećen temama i izazovima upravljanja vodama, pitkom vodom i poplavama, ali i...

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu u 2019. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u 2019. godini.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Aglomeracija Dubrovnik – video prikaz obuhvata projekta

Projekt „Aglomeracija Dubrovnik“ vrijedan 881,2 milijuna kuna značajno će unaprijediti i modernizirati sustav vodoopskrbe i odvodnje dubrovačkog područja. Njegova provedba obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje...

Potpisan ugovor za projekt vodoopskrbe i odvodnje na području četvrti Bokanjac u Zadru

U Zadru je potpisan Ugovor za projekt „Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac“. Navedeni projekt dio je kapitalnog...

Stranice