Hrvatske vode
 

Održana uvodna konferencija projekta FRISCO 2.2

Uvodna konferencija projekta FRISCO 2.2 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.2 – građevinske mjere na slivu rijeke Mure održana je u naselju Hotiza, Općina Lendava u Republici Sloveniji u srijedu, 9. listopada 2019. godine.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selca do...

Za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče 249 milijuna kuna

U Pločama su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor...

1,43 milijarde kuna za vodnokomunalnu infrastrukturu na području Kaštela i Trogira

U Splitu su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić,...

Započeli radovi na izgradnji nasipa za zaštitu od poplava najugroženijih područja u Karlovcu

Svečano je obilježeno otvorenje radova na izgradnji nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Turanj za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacije potoka Sajevac – mjera 4

Oglas

Vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac i za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice –...

Oglas

Vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice – mjera 5

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Nacrt

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je nacrt Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Počinje izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Mursko Središće

Potpisan je ugovor za izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće“, čime je službeno započeo projekt izgradnje sustava odvodnje u toj aglomeraciji.

Stranice