Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za sustav navodnjavanja u Osječko – baranjskoj županiji

Posljedice klimatskih promjena ostavljaju sve više traga na poljoprivrednu proizvodnju. Posljednjih godina intenzivno se radi na pripremi i izgradnji sustava navodnjavanja kako poljoprivredna godina ne bi ovisila o vremenskim uvjetima. Prošle su...

Potpisani ugovori za sustav navodnjavanja u Osječko – baranjskoj županiji

Posljedice klimatskih promjena ostavljaju sve više traga na poljoprivrednu proizvodnju. Posljednjih godina intenzivno se radi na pripremi i izgradnji sustava navodnjavanja kako poljoprivredna godina ne bi ovisila o vremenskim uvjetima. Prošle su...

Potpisani ugovori za sustav navodnjavanja u Osječko – baranjskoj županiji

Posljedice klimatskih promjena ostavljaju sve više traga na poljoprivrednu proizvodnju. Posljednjih godina intenzivno se radi na pripremi i izgradnji sustava navodnjavanja kako poljoprivredna godina ne bi ovisila o vremenskim uvjetima. Prošle su...

Potpisani ugovori za sustav navodnjavanja u Osječko – baranjskoj županiji

Posljedice klimatskih promjena ostavljaju sve više traga na poljoprivrednu proizvodnju. Posljednjih godina intenzivno se radi na pripremi i izgradnji sustava navodnjavanja kako poljoprivredna godina ne bi ovisila o vremenskim uvjetima. Prošle su...

Započela sanacija onečišćenog područja rijeke Zrmanje

Na onečišćenom dijelu rijeke Zrmanje započela je sanacija područja na kojem je krajem prošle godine došlo do onečišćenja zauljenim otpadom (ugljikovodici naftnog podrijetla). Sanacija se provodi sukladno rješenju Državnog inspektorata i treba...

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Pitomače vrijedan 262 milijuna kuna

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranje za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ potpisani su danas.

Imotskom 288,7 milijuna kuna za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture

Potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor...

Iz časopisa Hrvatska vodoprivreda: Zimovalište na Dravi

Rijeka Drava jedna je od posljednjih europskih rijeka gdje vladaju prirodni procesi, Erozija, stvaranje i premještanje staništa pogoduju biološkoj raznolikosti pa se na nezaleđenoj rijeci i na mnogobrojnim sprudovima, rukavcima, mrtvicama, strmim...

Prezentiran projekt MoST

Na 3. sjednici Glavnog odbora Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje prezentirane su aktivnosti na provedbi Interreg projekta MoST.

Zahvaljujući europskim fondovima te programu financiranja 2014. -2020., koji je prepoznao rizike od...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s...

Stranice