Hrvatske vode
 

Za revitalizaciju rijeke Lonje 2,7 milijuna kuna

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potpisao je u Ivanić Gradu ugovore za revitalizaciju rijeke Lonje vrijedne 2,7 milijuna kuna.
Potpisan je Ugovor o sufinanciranju za projekt „Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Uspješno završen međunarodni projekt FRISCO 2.1

U Sloveniji je u četvrtak održan završni događaj međunarodnog projekta "FRISCO 2.1: Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 - građevinska mjera brana Vonarje". Ovim Projektom, financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj u...

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U svibnju je stupio na snagu novi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19) u kojem su propisani obrasci očevidnika o obračunu naknade za zaštitu voda (Prilog 2. i 3. Pravilnika). Pravilnikom je...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Dodijeljena europska sredstva za projekt obrane od poplava grada Ogulina

U Karlovcu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“, a potpisali su ga ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i voditelj...

Za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije 573,2 milijuna kuna

Potpisana su tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i tri Ugovora o sufinanciranju za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 573,2 milijuna kuna, a potpisivanju je u zgradi Osječko-baranjske županije...

1,25 milijuna kuna za građenje vodnih građevina na području općine Slivno

Potpisan je ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području dijela aglomeracije Malostonski zaljev u općini Slivno: dionica Klek – Repić - Duboka. Ugovor su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktorica...

Oglas

Ponudu vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje desnooblanog nasipa Kupe od Brodarca do Pivovare-mjera 6.

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

Rijeka Sava

Trenutačni vodostaj rijeke Save u Zagrebu iznosi +84 cm i u odnosu na maksimalni ostvareni u ovom vodnom valu (u ponedjeljak +315 cm u 20 sati) opao je za više od 2 metra i voda se u potpunosti povukla iz inundacije u korito....

Stranice