Hrvatske vode
 

Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše

Autor: Goran Šafarek

Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1994. godine danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše. Pustinje čine približno jednu trećinu Zemljinog kopna, dok polovica stanovništva živi u zemljama u kojima postoje...

Muzej vode u Splitu

U povijesnoj zgradi vodospreme, na Međunarodni dan muzeja, službeno je otvoren Muzej vode u Splitu. Kroz muzejsku građu i informativne panoe, muzej prikazuje povijesni razvoj vodoopskrbnog sustava Splita. Prvi postav novootvorenog muzeja čini...

Svjetski dan zaštite okoliša

Angažirajući vlade, tvrtke i građane u nastojanju da se pozabave hitnim pitanjima zaštite okoliša, 1974. godine se počeo obilježavati Svjetski dan zaštite okoliša koji se od tada slavi svake godine na isti datum – 5. lipnja.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Dan rijeke Save

Ušli smo u mjesec u kojem se u Republici Hrvatskoj obilježavaju i slave dvije velike rijeke. Prvog dana lipnja obilježava se Dan Save, a krajem mjeseca i Dan Dunava.

Započeli radovi na 2. etapi izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe

Svečano je obilježen početak radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – 2. etapa. Obilježavanju otvorenja radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav...

Oglas

Vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice - MJERA 5 

 

Europski dan mreže Natura 2000. i Svjetski dan biološke raznolikosti

Foto: Drava Life

Ekološka mreža Natura 2000. svojom velikom pokrivenošću donosi prirodu doslovno pred naša vrata. Priroda nije luksuz, već naš vitalni saveznik i trebamo ju cijeniti, štititi i obnavljati. Stoga se svake godine 21. svibnja obilježava Europski dan...

Projekt „DAREFFORT - Jačanje suradnje na području prognoziranja poplava na Dunavskom slivu“ omogućuje učinkovitiju zaštitu od poplava kroz razmjenu podataka u stvarnom vremenu među 12 država dunavskoga sliva

Tijekom trogodišnje međunarodne suradnje, vodni stručnjaci iz 12 država su postavili temelje sustava za razmjenu nacionalnih hidrometeoroloških podataka u stvarnom vremenu na slivu rijeke Dunav. DAREFFORT – projekt financiran sredstvima Europske...

Svečano obilježen završetak radova na Sustavu javnog navodnjavanja Novi Gradac-Detkovac

Foto: Virovitičko-podravska županija

Radovi na Sustavu javnog navodnjavanja Novi Gradac-Detkovac su završili, a tim je povodom održana i svečanost na kojoj su prisustvovali župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Stranice