Hrvatske vode
 

Obavijest

Ovom uputom definira se postupanje za sve ugovorne partnere Hrvatskih voda koji su u obvezi Hrvatskim vodama kao javnom naručitelju, a sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/2018) izdati e-račun...

Smjernice za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Smjernice za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Šest godina od poplave u županjskoj Posavini

Na današnji dan prije šest godina nezapamćena poplava potopila je naselja u istočnom dijelu županjske Posavine. Evakuirano je 15 tisuća stanovnika iz Gunje, Đurića, Posavskih Podgajaca, Račinovaca, Rajevog Sela i Strošinaca.  Poplava koja je...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje i k.o.Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od...

Započeli radovi na izgradnji nasipa kod sela Suša

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić sudjelovao je danas na svečanom obilježavanju početka radova na izgradnji transverzalnog nasipa od desnog savskog nasipa kod sela Suša do lijevog nasipa odteretnog kanala Odra.

Pušten u rad Geoportal Hrvatskih voda

Geoportal Hrvatskih voda je moderan i interaktivan web preglednik prostornih podataka, namijenjen široj javnosti te omogućava interaktivnu prezentaciju i analizu prostornih podataka na karti. Razvijen je u okviru projekta EstuarIS (Srednji...

Osigurano 135 milijuna kuna za multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ potpisali su danas ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni...

Otvoreni radovi na prvoj fazi izgradnje retencije Ogulin

Unatoč pandemiji COVIDA-19 i svim nepredviđenim okolnostima, započeli su radovi na I. fazi izgradnje retencije Ogulin u okviru projekta „Zaštita od poplava grada Ogulina“. Radovi na I. fazi vrijedni su 54,7 milijuna kuna s PDV-om, a predviđeni...

Suradnja Hrvatskih voda i obrazovnih institucija u virtualnoj nastavi

Novonastali uvjeti izazvani koronavirusom i održavanje nastave na daljinu, rezultirali su suradnjom Hrvatskih voda i obrazovnih institucija u virtualnoj nastavi, uz korištenje edukativnog i promidžbenog materijala Hrvatskih voda.

Stranice