Hrvatske vode
 

Generalni direktor obišao radove na aglomeraciji Čakovec

Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić obišao je lokacije na kojima se provodi veliki infrastrukturni projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“.

S čelnim ljudima Čakovca i okolnih općina potvrđen je značaj kojeg ovaj projekt ima za područje aglomeracije te je predstavljena i daljnja dinamika radova.

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih fondova EU, a uz Grad Čakovec, u projekt je uključeno i pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Ovaj infrastrukturni projekt ukupno je vrijedan više od 273 milijuna kuna, a Europska unija ga sufinancira sa 73 %.

Dovršetkom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ očekuje se smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode, zaštita vodnih resursa, stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke kao i poboljšano prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji radi potpune sukladnosti s Direktivom EU o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Galerija