Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Odra za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izvođenja zahvata u prostoru „Rekonstrukcija lijevog Kupskog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina “, projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, mjera 9/1