Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice, mjera 5.