Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Gornje Mekušje i k.o. Karlovac II za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje regulacijskog nasipa uz lijevu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice, a u sklopu gradnje dionice državne ceste D1-splitski pravac-brza cesta kroz Karlovac  – mjera 4.