Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donji Hrastovac i k.o. Drljača za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u radi zahvata u prostoru: Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu".