Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Hreljin Ogulinski, k.o Sveti Petar i k.o. Vitunj za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava služnosti na nekretninama, a sve u sklopu projekta „Retencija Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Hreljin Ogulnski, Sveti Petar i Vitunj, sve u gradu Ogulinu u Karlovačkoj županiji“.