Hrvatske vode
 

Oglas Velika Jelsa

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje desnooblanog nasipa Kupe od Brodarca do pivovare - mjera 6.