Objava javnih akata

Ime i prezimeVrsta dokumentaUrbrojKlasaDatum rješenjaPrvi dan objaveAktivnost
Dušanka MlinarevićRješenje374-3104-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0196954 Aktivno
Zvonimir TarleRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0056938 Aktivno
Nikola RoščićRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0056348 Aktivno
Nikola RoščićRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0055112 Aktivno
Mirjana ZvekanovRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0056681 Aktivno
Ivan PešićRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0054482 Aktivno
Čedo BjelobrkRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0054278 Aktivno
Anka ŠestanRješenje374-3403-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0055327 Aktivno
OZEN d.o.o. Rješenje374-3303-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0122252 Aktivno
JUVENTAS d.o.o.Rješenje374-3303-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0198063 Aktivno
JUVENTAS d.o.o.Rješenje374-3303-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0198064 Aktivno
Andrea Franza Rješenje374-3303-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0118058 Aktivno
Federica ScottiRješenje374-3303-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0123909 Aktivno
Jasmin TrivanovićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0129773 Aktivno
Marko PetrićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0126699 Aktivno
Ljuban BausovacRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0126103 Aktivno
Pero OreščaninRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0130795 Aktivno
Stojan MedakovićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0128043 Aktivno
Miloš CvetojevićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0128034 Aktivno
Krešimir ŠkrbinaRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0125506 Aktivno
Slavka KukićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0129675 Aktivno
Aleksandar ŽivkovićRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0125767 Aktivno
Dragica Čavić Rješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0126104 Aktivno
Danica KosijerRješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0126117 Aktivno
Zvonko Golub Rješenje374-3109-2-24-1UP/I-325-10/24-04/0125577 Aktivno