Hrvatske vode
 

Objavljen je Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima (2016. - 2021.)

Na temelju članka 39. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 6. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, br. 48/14), na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda objavljen je dokument pod naslovom Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima (2016. - 2021.), kao i Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje, čime je započeo postupak savjetovanja o dokumentu sa zainteresiranom javnošću. Rok za zaprimanje prijedloga, mišljenja i primjedbi je 6 mjeseci od dana objave dokumenta, i to putem elektroničke pošte na adresu puvp@voda.hr ili putem redovite pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.