Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Josipovac

Ponuda vlasnicima/suvlasnicina nekretnina na području k.o. Josipovac za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci), 2.a skupine - regulacijska i zaštitna vodna građevina (ustava Stara Drava s platoom za mobilnu crpku).