Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina- mjera 8.