Hrvatske vode
 

Obrana od poplava

Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava –donosi ga  Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava – donose ga  Hrvatske vode. Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od poplava branjenih područja. Svi ovi planovi javno su dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda. Državni plan obrane od poplava uređuje: teritorijalne jedinice za obranu od poplava,  stupnjeve obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od poplava,  upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima.

Više o obrani od poplava pročitajte ovdje.

 

Branjeno područje 34

Branjeno područje 33

Branjeno područje 32

Branjeno područje 31

Branjeno područje 30

Branjeno područje 29

Branjeno područje 28

Branjeno područje 27

Branjeno područje 27

Branjeno područje 26

Stranice