Hrvatske vode
 

Tarife vodnog doprinosa

Tarife iz Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine broj 78/2010, 76/2011, 19/2012 i 151/2013) i Uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine broj 83/2015) možete pogledati u prilogu.