Plan 2022.-2027.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Pročitaj više body

Upravljanje stanjem voda

Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019.

Pročitaj više

Pročitaj više body

Upravljanje rizicima od poplava

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Pročitaj više

Karte opasnosti i rizika od poplava 2019.

Pročitaj više

Pročitaj više body

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Pročitaj više

Pročitaj više body

Detaljni prikaz informacija iz Plana

Pročitaj više

Pročitaj više body

Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti

Pročitaj više

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png