Hrvatske vode
 

Zbornici radova hrvatskih konferencija o vodama

Hrvatske konferencije o vodama održavaju se redovito svake četvrte godine počevši od 1995. godine, u zajedničkoj organizaciji strukovnih društava o vodama. Dosad ih je ukupno održano sedam, od kojih su prva i druga održane u Dubrovniku 1995. i 1999. godine, treća je održana u Osijeku 2003. godine, a četvrta, peta, šesta i sedma su održane u Opatiji 2007., 2011., 2015. i 2019. godine. Sedam zbornika radova u kojima je ukupno objavljeno 897 znanstvenih i stručnih radova iz različitih područja upravljanja vodama vrijedan su doprinos nacionalnoj stručnoj literaturi.