Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Orljava, Ciglenik, Bečic – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

 • jn_2022-570_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Uklanjanje stambene zgrade s mlinom i pomoćne zgrade te betonskih zidova i kanala na k.č.br. 1106/1 i 1108/1 k.o. hreljin Ogulinski, Zečica 4, Hreljin Ogulinski

 • jn-2022-559_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • prilog_2._troskovnik.xlsx
 • prilog_3._projektni_zadatak.pdf

FORMURA - Nabava informatičke opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu

 • jn_2022-576_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2022-576_l._izmjena_poziva_za_dostavu_ponude.pdf

Usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava

 • jn_2022-344_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Retencija Pengari - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

 • jn_2022-583_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2022-583_projektni_zadatak.pdf
 • ev4-0007_troskovnik_-_pengari_-_suo.xls

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2.5 km ''

 • jn_2022-592_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • i._pojasnjenje_poziva_jn_2022-592.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu ''

 • jn_2022-594_poziv_na_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve
Direktive o staništima za zahvat ''Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“

 • poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun  za potrebe Hrvatskih voda

 • poziv_za_dostavu_ponude_-_jn_2022-609.pdf
 • troskovnik_-_toaletni_papir_papirnati_rucnici_i_tekuci_sapun.xlsx