Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

 • jn_2022-56_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

 • jn_2022-57_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice

 • jn_2022_59_pozvi_za_dostavu_ponude.pdf

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet

 • jn_2022_58_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Elaborat parcelacije za zahvat "Izgradnja desnoobalnog nasipa Kupe od Brodaraca do pivovare L=5,7 km"

 • jn_2022-564_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • etapa_i.pdf
 • etapa_ii.pdf
 • etapa_iii.pdf

Glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu za zahvat Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i "veletržnice"

 • jn_2022-584_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Nabava smrznutog povrća i voća, svježe i smrznute ribe i morskih plodova

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_2022-607.pdf
 • troskovnik_-_smrznuto_povrce_i_voce_svijeza_i_smrznuta_riba_i_morski_plodovi.xlsx

Elektroinstalaterski radovi - rekonstrukcija razvodnog ormara kuhinje, upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2022-17.pdf
 • projekt_rekonstrukcije_razvodnog_ormara_kuhinje.pdf
 • troskovnik_zamjena_postojeceg_razvodnog_ormara_kuhinje.xlsx

Osobna zaštitna sredstva za novozaposlene

 • jn_2022_598_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • jn_2022_598_troskovnik.xlsx

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

 • jn_2022-65_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • prilog_3_troskovnik.2022.xls