Hrvatske vode
 
1. Zakonska regulativa

Zakoni

Podzakonski akti Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

2. Sažetak registra detaljnih planova i programa koji se odnose na određene podslivove, sektore, posebna pitanja ili tipove voda na vodnom području za koje se donosi plan
Znanstveno - istraživačke studije za potrebe analiza značajki vodnih područja
Ostala dokumentacija