Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje i k.o.Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice, mjera 7.