Plan 2016.-2021.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Pročitaj više body

Upravljanje stanjem voda

Pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja

Pročitaj više

Pročitaj više body

Upravljanje rizicima od poplava

Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Pročitaj više

Karte opasnosti i rizika od poplava 2014.

Pročitaj više

Pročitaj više body

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Pročitaj više

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png