Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava laboratorijskog posuđa i pribora za 2022-2024 godinu

 • jn_2022-616_poziv_za_dostavu_ponude_-_pribor.pdf
 • specifikacija-troskovnik_-_posude_i_pribor2022.xlsx

Praćenje stanja ihtiofaune za zahvat „Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici“

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_2022_628.pdf
 • troskovnik-_una-_hr.dubica.xlsx
 • projektni_zadatak.pdf

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani

 • jn_2022_419_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2022_419_projektni_zadatak_strucni_nadzor_retencija_stublovac_i_potoci_stublovac_i_potocani.pdf
 • jn_2022_419_troskovnik_strucni_nadzor_retencija_stublovac_i_potoci_stublovac_i_potocani.xlsx

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

 • jn_2022-62_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Arheološki nadzor nad radovima čišćenja granice RH na rijeci Glini prema zahtjevu MUP-a

 • jn_2022-627_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf
 • troskovnik_arheoloski_nadzor_na_rijeci_glini.xlsx

Nabava otapala kromatografske čistoće za 2022/2023 godinu

 • jn_2022-614_-_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • troskovnik.xls

'Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa"

 • jn_2022-624_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Nabava različitih standarda za plinsku i tekućinsku kromatografiju za 2022/2023 godinu

 • jn_2022-615_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2022-615_tehnicke_specififikacije_-_troskovnik_lok.xlsx
 • hrv_vode_odgovori_br_1._zainteresiranim_gospodarskim_subjektima.pdf

Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole - REKONSTRUKCIJA LIJEVOG UNSKOG NASIPA OD
 kmn 0+700 – 3+320 U NASELJU UŠTICA

 • poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • jn_2022-426_i._izmjene_i_dopune_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIĐ-BOSUT" U VINKOVCIMA

 • poziv_za_dostavu_jn_2022-631.pdf